Bed and Breakfast Veluwe

Bed and Breakfast op de Veluwe

Voor een aangenaam verblijf op de Veluwe een betaalbare bed & breakfast.
Bed and Breakfast op de Veluwe in Gelderland, voor de rustzoeker en natuurliefhebber.
Bezoek het nationale park de Hoge Veluwe. De Veluwe is eén van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Diverse Bed and Breakfast arrangementen. Een Bed and Breakfast voor wie op de Veluwe wil recreëren of een vakantie door wil brengen. Op de Veluwe vindt u tientallen Bed & Breakfast mogelijkheden. Genieten van uw welverdiende rust, comfortabel overnachten.
Op de grens van Veluwe en Vallei ligt het mooie dorp Lunteren op het geografisch middelpunt van Nederland, ook hier uiteraard een comfortabele Bed and Breakfast of pension.

 

De Veluwe is een overwegend beboste landstreek in de Nederlandse provincie Gelderland en een voormalig kwartier van het hertogdom Gelre. Het gebied wordt ruwweg begrensd door de plaatsen (met de klok mee, startpunt in het noorden): Hattem - Apeldoorn - Dieren - Arnhem - Wageningen - Ede - Harderwijk.

Uw Bed and Breakfast op deze plek? Foto's of tekst.
Prijs € 45,00 per jaar ex btw.
info@010webvertising.nl

De Provincie Gelderland heeft 35 miljoen Euro uitgetrokken voor het plan Veluwe 2010. Veluwe 2010 is een grootschalig natuurontwikkelingsprogramma. Het is de bedoeling om enkele ecologische poorten te realiseren. Deze gebieden liggen vooral aan de rand van de Veluwe en vormen een uitbreiding van de huidige natuur. Hierdoor raken geďsoleerde populaties met elkaar verbonden waardoor de genetische diversiteit en daarmee de overlevingskansen vergroot worden.

Zoek een Bed and Breakfast of pension in Duitsland

Het Nationale Park de Hoge Veluwe is één van de mooiste natuurparken in ons land met 5500 HA wisselende landschappen en vele soorten wild.


Breng een bezoek aan de VVV's op de Veluwe en laat je informeren over mooie plekjes, speciale arrangementen, fiets- en wandelroutes, geschenkbonnen, souvenirs en nog veel meer.... De Veluwe leent zich uitstekend om heerlijk te wandelen en te fietsen. Geniet van de natuur, de cultuur, de rust en ruimte en de gezellige dorpen en steden.

Wat is er te doen na het ontbijt in die gezellige Bed and Breakfast
Op de Veluwe valt altijd wel iets te beleven! In verschillende Veluwse plaatsen zijn wekelijkse markten waar het erg gezellig winkelen is. In de zomermaanden zijn er zomermarkten of braderieën. Tevens is er voor jong en oud een ruim aanbod aan muziek-, film-, theaterfestivals waar met hartelust van genoten kan worden. De typische Veluwse huifkartochten en corso-optochten mogen ook niet ontbreken op de Veluwe.


De Veluwe is een overwegend beboste landstreek in de Nederlandse provincie Gelderland en een voormalig kwartier van het hertogdom Gelre. De Veluwe is het grootste laaglandnatuurterrein van noordwest-Europa, en meet ongeveer 1000 km˛. Een gebied met een oppervlakte van 91.200 ha is aangemerkt als Natura 2000-gebied. Kloksgewijs vanaf de stad Hattem in het noorden wordt het gebied ruwweg begrensd door Apeldoorn, Dieren, Arnhem, Wageningen, Ede, Barneveld en Harderwijk. Grote delen van de Veluwe bestaan uit stuwwallen uit de Saale-ijstijd. Ten noorden van Rheden, in het Nationaal Park Veluwezoom ligt bij het Rozendaalsche veld het hoogste punt van de Veluwe op 110 meter hoogte. Dit is de hoogste stuwwal van Nederland en het hoogste punt van Nederland buiten Zuid-Limburg. In het noorden liggen onder andere het stuifzandgebied Leuvenhorst en het Leuvenumse Bos; ter hoogte van Apeldoorn bevindt zich Kroondomein Het Loo, dat, 10400 Hectare, het grootste landgoed in Nederland is. Ten onrechte wordt het soms gelijkgesteld met Nationaal park De Hoge Veluwe dat er minder dan een twintigste deel van uitmaakt.
Ontstaan

Grote delen van de Veluwe bestaan uit stuwwallen, die zo'n 150.000 jaar geleden ontstaan zijn in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Voorafgaand aan de ijsbedekking hadden grote rivieren daar dikke lagen zand en grind met dunnere lagen klei afgezet. Deze afzettingen zijn gevormd door de Rijn en Maas, maar ook door rivieren vanuit het oosten (o.a. door het zogenaamde eridanosriviersysteem). Toen in het Saalien, het ijs tot dit deel van Nederland oprukte werden deze rivierafzettingen opgestuwd in hoge stuwwallen, zoals de Veluwe.
In het zuiden van de Veluwe, bij Schaarsbergen ontstond aan de voorkant van het ijs een grote sandrvlakte door sediment uit het smeltwater. Op deze sandurs zijn ook zwerfkeien te vinden die meegespoeld zijn met het smeltwater uit de ijskap. Ten zuiden van Harderwijk en bij Nunspeet ontstond tussen het ijs en de gevormde stuwwallen een glaciaal meer, waar zandige en kleiige glaciolacustriene afzettingen gevormd zijn .
In de laatste ijstijd (het Weichselien) kwamen de gletsjers niet tot in Nederland, maar was de bodem wel permanent bevroren (permafrost). Door de toen heersende harde winden werden lagen dekzand afgezet, met name aan de flanken van de Veluwe. Bovenop de Veluwe vond erosie plaats in deze koude periode. Door de aanwezigheid van permafrost in het voorjaar kon smeltwater van de sneeuw niet makkelijk in de ondergrond infiltreren. Het gevolg was dat het water zich ging concentreren in stromen en de ondergrond ging eroderen waardoor de sneeuwsmeltwaterdalen (of droge dalen) gevormd werden.
Toen het klimaat warmer werd, in het Holoceen, raakte de Veluwe bebost. In de Middeleeuwen zorgde boskap en intensieve landbouw ervoor dat de wind vat kreeg op de arme zandgronden. Hierdoor ontstonden grote zandverstuivingstuivingen en werden er stuifduinen gevormd.


Beken
Vanaf de Veluwe lopen verschillende beken naar de rand van het gebied. Sommige van deze beken zijn gegraven (sprengen), andere zijn natuurlijk. Voorbeelden van deze beken zijn: De Hierdense Beek, de Leuvenumse Beek, de Groevenbeek, de Soerense Beek, de Beekhuizer Beek, en de Tongerense Beek. De beken bevatten dikwijls schoon water, al is de kwaliteit wel achteruitgegaan. Op veel plekken langs deze beken is er een voor Nederlandse begrippen bijzondere flora en fauna te vinden: de elrits, het bermpje, de kleine modderkruiper, de onlangs ontdekte endemische beekdonderpad komen naast de kamsalamander en de alpenwatersalamander hier voor.


De Fauna rond uw Bed and Breakfast
Het wild zwijn werd opnieuw geďntroduceerd door Prins Hendrik, de man van Koningin Wilhelmina. Dit tot ergernis van veel omwonenden, aangezien deze dieren vaak veel overlast kunnen veroorzaken. Na een mastjaar kan de populatie groeien tot ruim 5500 dieren. De zeldzame en uiteindelijk in Nederland verdwenen otter verdween op de Veluwe in 1988. Toen werd de laatste otter bij Nunspeet doodgereden. Na herintroductie in de Weerribben en de Wieden is er mogelijk weer migratie richting de Veluwe van deze water-roofdieren te verwachten. Edelherten waren er nog wel, maar de resterende populaties werden uitgebreid met import. Op zijn jachtterrein De Hoge Veluwe liet de Rotterdamse handelsman Anton Kröller herten uit Oost-Europa uitzetten nadat hij de resterende autochtone Veluwse herten had laten afschieten. Het is aannemelijk dat hij dit deed om de zwakke populatie te vervangen door een gezondere. Dit hielp echter maar tijdelijk, want de zwakte werd veroorzaakt door menselijke druk. De nieuwe populatie verzwakte eveneens en leefde pas na de tweede wereldoorlog weer op door veranderd beheer. Kröller liet ter verhoging van zijn jachtgenot ook moeflons komen uit het Middellandse Zeegebied, en kangoeroes uit Australië. Later is de raaf met succes opnieuw geďntroduceerd op de Veluwe, en er leven inmiddels tientallen exemplaren, die ook uitvliegen naar omringende gebieden. Het zelfde geldt voor het zeer zeldzaam geworden korhoen, dat slechts nog op de Sallandse Heuvelrug voorkomt. Het korhoen was in de voorgaande eeuwen een bekende en algemene verschijning op de Veluwse heidevelden. In het voorjaar van 2008 en 2009 zijn zestig van deze dieren uitgezet en ondanks een verlies door roofdieren van ruim driekwart, wordt de proef succesvol genoemd en voortgezet met het uitzetten van nog 80 exemplaren in 2010.

Bed and Breakfast op de Veluwe is een onderdeel van Bed and Breakfast - Start .nl
Overige Bed and Breakfast in Nederland  *  Bed and Breakfast op de Waddeneilanden

010 webdesign